Straipsnis internetinėje svetainėje „Šiaulių kraštas“

2009 m. liepos 14 d.
Praėjusį savaitgalį Gedminių ir Želčių kaimų kraštiečių sambūryje atidengtas paminklas seniausiai, pustrečio šimto metų, sodybai. Išlikusiame moliniame namelyje gedminietė ūkininkė Marytė Bartkevičienė kuria kaimo muziejų.
Medinį paminklą su užrašytomis datomis „1759— 2009“ atidengė autorius, tautodailininkas Eugenijus Rimdžius. Su šeimynykščiais, giminaičiais į kraštiečių sambūrį atvykęs iš Želčių kilęs, Gedminiuose gyvenęs E. Rimdžius džiaugėsi, gimtinei galėjęs padovanoti savo kūrinį. Nors buvusi jo giminės sodyba jau seniai priklauso kitiems žmonėms, o pats meistras gyvena Pakruojyje…

Medžio skulptūros Klovainiuose

pkfo klovainiu pleneras 02 Medžio skulptūros KlovainiuoseStraipsnis svetainėje Šiaulių kraštas.

Šią sa­vai­tę, nors ir nuo­lat krap­no­jo lie­tus, Klo­vai­niuo­se prie di­džio­jo til­to­ ku­ria­mo­je poil­sia­vie­tė­je nuo ry­to iki va­ka­ro stuk­se­no kal­tai. Me­džio dro­žė­jų ple­ne­ras, trau­kęs ir vai­kus, ir suau­gu­sius, ku­ria­mo­mis skulp­tū­ro­mis džiu­gins per Oni­nes, o ru­de­niop, šven­čiant bend­ruo­me­nės de­šimt­me­tį, jos pa­puoš gra­žiau­sias mies­te­lio erd­ves.